Przedsiębiorczość wiejska jako wkład w innowacje społeczne

Gospodarka i jej wpływ na społeczeństwo

Jednym z głównych czynników, które mogą zmienić społeczeństwo, jest oczywiście rynek pracy. Spróbujcie to przemyśleć na tym przykładzie. Załóżmy przez chwilę, że mieszkasz w kraju, którego finanse są relatywnie niższe niż krajów wokół niego. Automatycznie kraj ten będzie uważany za mniej ważny.

Nawet w Europie niektóre kraje są uważane za znajdujące się na niższej pozycji niż inne. Nie są one uważane za kraje Trzeciego Świata, ale sposób, w jaki są traktowane, może to oznaczać. Teraz, wewnątrz kraju, zauważyliśmy, że czynnik ekonomiczny dzieli ludzi.

Różne poziomy w społeczeństwie

W każdym kraju są ludzie, którzy mają więcej pieniędzy niż są w stanie udźwignąć i tacy, którzy nie mają nic. Ci pierwsi uważają, że zajmują wyższą pozycję w porównaniu z drugimi. W rezultacie, tworzy to różne statusy w społeczeństwie i czasami odbiera ludziom możliwość postępu w ich życiu. Niestety, w niektórych krajach dochód jest bardzo ważny, jeśli chodzi o edukację. Edukacja nie jest darmowa dla wszystkich w niektórych krajach.

Jeśli dana osoba nie jest w stanie zapłacić za szkołę lub studia, najprawdopodobniej nie otrzyma odpowiedniego wykształcenia potrzebnego do tego, by później móc budować własny biznes, wyższy status i ogólnie rzecz biorąc, poczynić znaczący postęp w swoim życiu. Kiedy coś takiego ma miejsce, prawie niemożliwe jest uznanie, że innowacje społeczne są możliwe dla tego konkretnego kraju.

Obszary miejskie nie są już krainą możliwości

Obszary miejskie są oczywiście miejscem, gdzie gromadzi się najwięcej ludzi. Niestety, jeśli rynek pracy jest już zatopiony, napływ większej liczby osób nie rozwiąże problemu. Wręcz przeciwnie, spowoduje to wzrost stopy bezrobocia, co w końcu doprowadzi do załamania gospodarki miasta.

Każdy kraj ma obszary wiejskie. Niestety w wielu krajach obszary wiejskie nie są wykorzystywane we właściwy sposób. Młodzi ludzie mają tendencję do opuszczania tych obszarów i udawania się do dużych miast. Jednak to właśnie ci młodzi ludzie mają innowacyjne pomysły, aby stworzyć wiejską przedsiębiorczość.

Młodzi ludzie budują swoje kariery poprzez przedsiębiorczość

Spróbujcie sobie to wyobrazić w ten sposób. Młodzi ludzie tworzący nowe możliwości pracy na obszarach wiejskich w rzeczywistości podnoszą jakość społeczności wiejskich poprzez wprowadzanie innowacji społecznych. Kiedy wokół wsi lub mniejszych miast powstają nowe przedsiębiorstwa, więcej ludzi będzie mogło znaleźć pracę. Zaobserwowano, że w kilku krajach Europy wiele osób opuszcza duże miasta, aby pracować na obszarach wiejskich.

Wprowadzanie innowacji społecznych poprzez przedsiębiorczość

Mogą tam znaleźć zatrudnienie o wiele łatwiej, rytm życia na obszarach wiejskich nie jest tak szybki jak w mieście, czego wielu ludzi szuka, a co najważniejsze, gleba dla innowacji społecznych jest tam wciąż bardzo miękka. Ludzie mogą "sadzić" swoje drzewa, starać się odzyskać swój status i co najważniejsze, mogą robić postępy zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym.

Jeśli spróbujemy wyobrazić sobie kraj jako mapę cieplną, zauważymy, że w tej chwili obszary miejskie są jaskrawoczerwone, obszary poza miastami żółte, a obszary wiejskie są w większości zielone. Teraz zamiast tej trójkolorowej mapy wyobraźmy sobie neutralną mapę, na której dominującym kolorem będzie żółty, co będzie oznaczać, że miejsca pracy są równomiernie rozłożone, wynagrodzenia są równomiernie rozłożone i tak dalej.

Tworzenie rynku pracy przyszłości

Szczególnie dla młodych ludzi, przedsiębiorczość wiejska jest niezwykłą szansą na wniesienie czegoś nowego i innowacyjnego na rynek pracy i, jeśli to możliwe, stworzenie nowej ery innowacji i postępu. Kiedy powstawały takie firmy jak Apple czy Microsoft ludzie nie wierzyli, że staną się one tak kolosalnymi przedsiębiorstwami, jakimi są obecnie.

Wszystkie największe przedsiębiorstwa na świecie zostały stworzone przez młodych, zainspirowanych przedsiębiorców, którzy szukali możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami, zbudowania błyskotliwej kariery oraz zwiększenia postępu i innowacji w swojej dziedzinie. Każde pokolenie zasługuje na taką samą szansę. Obecnie, gdy przedsiębiorczość miejska staje się coraz trudniej dostępna, przedsiębiorczość wiejska jest kluczem do wprowadzania innowacji na poziomie zawodowym i społecznym.

Kategorie: Badania i kredyty UE,