Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”

Obecnie prowadzone działania mają doprowadzić do tego, że podnosić się będzie innowacyjność naszych firm. Mamy wykorzystywać prace badawcze i rozwojowe, by uzyskać najlepszą skuteczność prowadzonej działalności.

To kontynuacja tych programów, które były prowadzone w pierwszej perspektywie unijnej i również były pozytywnie oceniane. Obecnie mamy już publiczne wsparcie ze strony NCBR. To instytucja, która wprowadza rynkowy system wsparcia, który będzie w jakieś mierze redukował formalności do minimum i tym samym uda się nieco ograniczyć czas na wydanie decyzji. Wyniki pierwszego naboru doprowadziły do przygotowania aż 115 projektów, które zostały ocenione pozytywnie i mogły uzyskać wsparcie finansowe.

W sumie na te wszystkie projekty ocenione pozytywnie udało się pozyskiwać 254 mln złotych. Adresatami konkursów w tzw. „szybkiej ścieżce” są przede wszystkim firmy, które będą spełniać wszystkie kryteria i będą to działalności małe lub średnie. Można starać się obecnie o uzyskiwanie dofinansowania do takich projektów, które będą obejmować różnorakie badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z rozwiązaniami technologicznymi oraz produktami.

rozwój działalności Chodzi o rozwój prowadzonej działalności gospodarczej i budowanie pozycji konkurencyjnej. Jednocześnie trzeba pamiętać, że przedmiotem tego projektu musi być rozwiązanie, które wpisze się odpowiednio w specjalną „Krajową inteligentną specjalizację”. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 szacowana alokacja, która ma być przeznaczana na te poddziałania będzie sięgać niecałych 2 mld euro.

W związku z tym z tego co wiadomo NCBR stara się wprowadzić różne środki, które będą związane z tego typu konkursami, które są dedykowane przedsiębiorcom oraz tym firmom, które będą dopiero powstawać. W sumie przeznaczone srodki są tak przygotowywane, że do podziału otrzymujemy: 1 600 000 000 zł w tym: dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000 zł; dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 zł.

Kategorie: Badania i kredyty UE,