Zgromadzenie na rzecz Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości

Obecnie w Grecji potrzeba poszukiwania i znajdowania alternatywnych źródeł zatrudnienia i integracji z przedsiębiorczością poprzez zorganizowane strategie i działania jest bardziej intensywna niż kiedykolwiek wcześniej.

Takim źródłem jest sektor Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości, który wykazuje pozytywne perspektywy wzrostu i może wchłonąć osoby zainteresowane podjęciem pracy i przedsiębiorczością, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju gospodarki lokalnej i krajowej.

W tym kierunku Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorstw i Przemysłu Tesalskiego zorganizował warsztaty - okrągły stół w celu wymiany myśli, prezentacji działań i strategii oraz najlepszych praktyk związanych z Ekonomią Społeczną i Przedsiębiorczością. W ramach warsztatów szczególny nacisk zostanie położony na to, w jaki sposób sektor ekonomii społecznej może być środkiem integracji wrażliwych i specyficznych grup ludności, takich jak imigranci, w zakresie zatrudnienia i przedsiębiorczości.

Uscisk dloni

Ponadto, Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości poinformuje uczestników o projekcie Erasmus + "SENTIM - Social ENTrepreneurship for Immigrants". Szczególny nacisk zostanie położony na platformę e-learningową, która została opracowana w ramach projektu. (http://athena.entre.gr/en/courses/social-entrepreneurship-for-immigrants)

Rezultatem warsztatów - okrągłego stołu będzie zarejestrowanie istniejących potrzeb oraz zaplanowanie działań i strategii związanych ze szkoleniem interesariuszy w zakresie Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości.

Kategorie: Dotacje UE,