Przedsiębiorczość w 365 dni

Tło projektu E365:

Rozwój zdolności i ducha przedsiębiorczości wśród obywateli i organizacji europejskich jest od wielu lat jednym z kluczowych celów polityki UE i państw członkowskich. Rośnie świadomość, że umiejętności, wiedzy i postaw przedsiębiorczych można się nauczyć, a to z kolei prowadzi do powszechnego rozwoju postaw i kultury przedsiębiorczości, które przynoszą korzyści jednostkom i całemu społeczeństwu.

Nadal nie ma zgody co do tego, jakie są charakterystyczne elementy przedsiębiorczości jako kompetencji. Jak podkreślono w wydanym w 2016 r. sprawozdaniu Eurydice "Entrepreneurship Education at School", około połowa krajów w Europie korzysta z definicji europejskiej kompetencji kluczowej w zakresie przedsiębiorczości. Jedna trzecia krajów stosuje własną definicję krajową, a prawie 10 krajów nie ma wspólnie uzgodnionej definicji na poziomie krajowym.

Unia europejska

Projekt:

Projekt E365, to projekt Erasmus+ oparty na badaniu EntreComp, które definiuje przedsiębiorczość jako kompetencję przekrojową, która ma zastosowanie we wszystkich sferach życia. Jego celem jest rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych u europejskich osób zatrudnionych lub bezrobotnych, które chcą się uczyć przedsiębiorczości. Konsorcjum projektu z Łotwy, Hiszpanii, Słowenii, Litwy i Grecji planuje opracować cały system szkoleniowy, jak również aplikację mobilną dla trenerów, którzy szkolą osoby o niskich umiejętnościach, zainteresowane przedsiębiorczością.

W tym celu zaplanowano następujące trzy kroki:

1. Rozwój zasobów do bycia przedsiębiorcą.

2. Rozwój wyzwań, aby wzmocnić i przećwiczyć umiejętności przedsiębiorcze.

3. Rozwój historii sukcesu.

Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się w lutym 2020 roku w Rydze, na Łotwie. Wszyscy partnerzy zebrali się w secesyjnym mieście Ryga. Współpracowali oni z sukcesem i opowiadali o swoich organizacjach i projekcie w telewizji narodowej. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości będzie odpowiedzialny za upowszechnianie projektu.

Kategorie: Dotacje UE,