Pilotażowe zastosowanie narzędzi do oceny umiejętności społecznych oraz przewodnik do ich stosowania

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza realizację warsztatu, który skierowany jest do Trenerów Dorosłych, a którego celem jest pilotażowe zastosowanie i ewaluacja narzędzi do oceny umiejętności społecznych oraz przewodnika do ich stosowania.Warsztaty realizowane są w ramach projektu europejskiego "ASKILLS - Ocena umiejętności społecznych dla lepszych możliwości zatrudnienia" programu Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji.Projekt ma na celu opracowanie systemu oceny, który jest skierowany do Trenerów Dorosłych, aby poprzez jego zastosowanie ocenić umiejętności osób bezrobotnych, które zostały nabyte w sposób nieformalny i pozaformalny, które zostały nabyte poprzez doświadczenie zawodowe.Na tym etapie opracowano bazę danych z narzędziami oceny umiejętności nieformalnego i pozaformalnego uczenia się osób bezrobotnych oraz odpowiedni przewodnik, który składa się z praktyk i wskazówek dotyczących stosowania narzędzi.Celem warsztatu, w rezultacie, jest dokonanie przez trenerów osób dorosłych oceny narzędzi, a także przewodnika dla trenera, tak aby stwierdzić, czy może on zostać wdrożony i spełnić cel, jakim jest ocena umiejętności społecznych.Przez cały czas trwania warsztatu niektóre z narzędzi oceny będą stosowane wobec uczestników, podczas gdy będą oni również studiować treść przewodnika. Wszyscy uczestnicy zostaną również wezwani do wypełnienia kwestionariusza ewaluacyjnego narzędzi oraz kwestionariusza ewaluacyjnego przewodnika dla trenerów.

Warsztat odbędzie się przy współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Mellon, przy czym oczekuje się zaangażowania dziesięciu (10) Trenerów Dorosłych. Uczestnictwo jest bezpłatne, przy czym obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Warsztaty będą realizowane w kwietniu. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 9 kwietnia 2014 r.

Więcej informacji, jak również zgłoszenia uczestnictwa można uzyskać pod adresem:

OpenMellon Α.Ε.

Panagouli 73, 41222, Larisa

Telefon: 2410551320

FAX: 2410551321

E-mail: info@openmellon.gr

Strona internetowa: openmellon.gr


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Kategorie: Dotacje UE,