Przedsiębiorczość i edukacja w sektorze rolnym

Przedsiębiorczość jest ważna dla stabilności finansowej kraju. Niestety, wiele krajów Europy Południowej cierpi z powodu wysokiej stopy bezrobocia wśród młodzieży, zwłaszcza z powodu kryzysu gospodarczego, który dotknął Unię Europejską w ostatnich latach. Większość europejskich krajów Południa charakteryzuje się jako kraje rolnicze. Odnotowaliśmy oznaki postępu w zakresie tendencji wzrostowych w liczbie młodych ludzi, którzy zdecydowali się rozpocząć działalność gospodarczą w rolnictwie.

Jednakże, jak to zostało opisane przez Europejską Radę Młodych Rolników (CEJA), większości z nich brakuje niezbędnych umiejętności i kompetencji, ponieważ wielu z nich nie studiowało w tym sektorze, ale przejęło rodzinną firmę lub zdecydowało się na pracę w sektorze ze względu na wysoką stopę bezrobocia.

W ramach walki z tym zjawiskiem braku umiejętności i wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy wraz z partnerami z Cypru i Hiszpanii w europejskim projekcie "Grow Green". W ten sposób "Grow Green" ma na celu wzbogacenie wiedzy młodych profesjonalistów w tej dziedzinie oraz przyczynienie się do rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży poprzez pobudzenie gospodarki wiejskiej i regionalnej dzięki tworzeniu nowych agrobiznesów.

Projekt "Grow Green" koncentruje się na:

  1. Zmniejszeniu bezrobocia wśród młodzieży poprzez zaangażowanie większej liczby młodych ludzi w sektorze rolnictwa. Redukcja NEET (odnoszących się do osób, które nie są zatrudnione, nie uczą się ani nie szkolą), poprzez skupienie się i zbliżenie do krajów, które mają zarówno wysoki wskaźnik NEET, jak i potencjał wzrostu sektora rolno-spożywczego. Wspieranie kultury agroprzedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W ramach projektu, 10 i 11 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie partnerów. Partnerzy z trzech krajów uczestniczących w projekcie spotkali się w mieście Larissa, dyskutowali o ostatnio wyprodukowanych materiałach projektu i wspólnie zaplanowali kolejne fazy robocze projektu.

W poprzednich miesiącach pracy nad projektem stworzono platformę http://grow-green.org oraz trzy kursy on-line. Kursy on-line noszą tytuły: "Kurs szkoleniowy on-line z zakresu rolnictwa", "Bądź przedsiębiorcą; Biznesplan dla przedsiębiorstw rolniczych" oraz "Sektor rolniczy w trzech przestrzeniach lokalnych" i wkrótce będą dostępne na platformie. W chwili obecnej platforma jest w fazie rozwoju. Jej ostateczna wersja będzie składała się z dwóch części, teoretycznej dotyczącej przedsiębiorczości, która będzie skoncentrowana na potrzebach trzech krajów uczestniczących oraz praktycznej, która będzie zawierała głównie "Edukacyjne prezentacje wideo od ekspertów z dziedziny rolnictwa", wywiady wideo z agronomami i rolnikami, które będą zawierały informacje o procesach produkcji ich produktów oraz inne przydatne materiały edukacyjne.

Ponadto, partnerzy podczas spotkania przeanalizowali ilościowe i jakościowe kwestie zarządzania projektem oraz inne praktyczne zagadnienia. Bądźcie na bieżąco i dowiedzcie się o aktualizacjach, materiałach i działaniach w ramach projektu!

Kategorie: Dotacje UE,