Szkolenie młodych ludzi w zakresie zielonej przedsiębiorczości

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości promuje i prezentuje zieloną przedsiębiorczość jako szansę na zwiększenie zatrudnienia wśród młodzieży. W ramach europejskiego projektu ERASMUS+ "This is a Green's World" w krajach uczestniczących w projekcie zostaną zorganizowane specjalistyczne seminaria, których celem będzie kształcenie i szkolenie młodych ludzi w zakresie zagadnień i aspektów zielonej przedsiębiorczości.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizuje odpowiednie seminarium tematyczne w mieście Larisa.

Organizacja i planowanie seminariów wraz z szeregiem innych kwestii koordynacyjnych i organizacyjnych były tematami 3. spotkania ponadnarodowego, które odbyło się w mieście Limassol na Cyprze w dniach 18-19 października 2016 r.

Ponadto Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawił biznesplan uczestnikom kwalifikacji pomysłów na biznes.

Podczas spotkania uczestniczyli zacni rozmówcy, jak Pan Tzirtzipis założyciel firmy Dyful Company prezentujący przedsiębiorczość na Cyprze, a następnie kierownik piętra usług innowacyjnych Pan Nikolaidis Dyrektor Innowacyjnych Usług Biznesowych opowiedział omożliwościach finansowania w ramach programu Erasmus+.

Następnego dnia pan Tsaltas zaprezentował "zielone miejsca pracy", w których mogą pracować młodzi ludzie. Następnie pan Nicholas z Europe direct Cyprus, a na koniec pani Salmonids z Kalys Solutions Ltd. przedstawili ważne punkty startowe przedsiębiorstwa (startupy). Na koniec uczestnicy wzięli udział w grze fabularnej dotyczącej realizacji biznesplanów.

Na koniec partnerzy projektu zrealizowali następujące działania podczas spotkania:

  • Wizyta edukacyjna w Centrum Edukacji i Informacji o Środowisku w Akrotiri.
  • Wizyta edukacyjna w stacji doświadczalnej Instytutu Badań Rolniczych w Zygi.
  • Wizyta edukacyjna w gospodarstwie z osiołkami w Domaine Georgiadis.
  • Wizyta edukacyjna w lokalnym zakładzie pszczelarskim z degustacją lokalnych produktów miodowych.

Kategorie: Dotacje UE,