III spotkanie międzynarodowe dla projektu CHIMERA

W dniach 10-11 marca 2014 r. w Krakowie odbyło się trzecie ponadnarodowe spotkanie w ramach europejskiego projektu "Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches", realizowanego w ramach projektu LDV Transfer innowacji.

Projekt CHIMERA zamierza wspierać poprawę jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego poprzez wspieranie integracji uczenia się z życiem zawodowym, promowanie środowisk bardziej sprzyjających uczeniu się w miejscu pracy, szkoleń w miejscu pracy oraz ścieżek praktyk zawodowych jako podstawy rozwoju umiejętności zawodowych istotnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy.

Ten ogólny cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój kreatywnych umiejętności wśród przedsiębiorców i menedżerów w celu udoskonalenia nowych, opartych na innowacjach wzorców i podejść do zarządzania.

Podczas konferencji omówiono szereg zagadnień, w szczególności dotyczących eksperymentalnej metody pomiaru kreatywności oraz konkretnych grup docelowych projektu. Ponadto, między partnerami omówiono również stworzenie programu pracy w zakresie wymiany pomysłów i realizacji laboratoriów eksperymentalnych (CREAlabs). Laboratoria eksperymentalne (CREAlabs) będą miały za zadanie ułatwić wyrażanie, rozszerzanie i wzmacnianie kreatywnego myślenia w biznesie poprzez wdrożenie innowacyjnych sposobów uczenia się i dzielenia kreatywnymi i przedsiębiorczymi umiejętnościami.

Wreszcie, dyskusja przeniosła się na zebranie krajowych standardowych wyników referencyjnych (od wszystkich partnerów), prezentację materiałów komunikacyjnych projektu i działań oraz wszystkich działań upowszechniających, jak również monitorowanie jakości w celu spełnienia ustalonych celów i założeń.

Czwarte spotkanie partnerskie odbędzie się w Hiszpanii (22-23 września 2014).

W spotkaniu uczestniczył dr Anastasios Vasiliadis, prezes Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości, wraz z przedstawicielami wszystkich organizacji partnerskich z Polski, Włoch i Hiszpanii.


Projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Kategorie: Dotacje UE,