Gospodarka społeczna i solidarna jako nowa dynamika

Termin "ekonomia społeczna" pojawił się w Grecji niedawno, bo w 2011 roku, i to w sposób wyjątkowo nieadekwatny i niejasny. Pomimo wielu niedociągnięć administracyjnych i prawnych, ekonomia społeczna ma obecnie co najmniej stabilne podstawy. Co więcej, koncepcja "solidarnościspołecznej" jest coraz częściej rozumiana jako obiecujący model społeczno-gospodarczy w UE i w innych krajach świata. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na tę sytuację są edukacja i szkolenia. Przede wszystkim programy nauczania mogą być cenną platformą łączącą elementy edukacji, szkolenia i pracy - a zwłaszcza wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET) - o wielkim potencjale przekształcania młodego pokolenia w obywateli i profesjonalistów, którzy będą świadomi, sumienni i zdolni do radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi.

Innymi słowy, ekonomia społeczna i solidarna to alternatywny sposób rozumienia gospodarki i nie tylko.

Instytut Rozwoju i Przedsiębiorczości uczestniczył 12 lipca w Berlinie w drugim spotkaniu z innymi partnerami projektu zatytułowanym "Gospodarka społeczna i solidarna w Europie - afirmacja nowego paradygmatu poprzez innowacje w programachkształcenia i szkolenia zawodowego", na którym omówiono dotychczasowe rezultaty projektu, a w szczególności mapowanie aktualnych ram krajów partnerskich w odniesieniu do gospodarki społecznej i solidarnej oraz wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego. Celem projektu jest stworzenie materiałów edukacyjnych opartych na tym temacie, natomiast we wrześniu w mieście Larissa odbędzie się 5-dniowe szkolenie z udziałem trenerów z Grecji i innych krajów europejskich, którzy będą szkolić ludzi na temat ekonomii społecznej i solidarnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ekonomii społecznej i solidarnej, odwiedź oficjalną stronę projektu oraz stronę IED. Mamy wiele interesujących treści, które z pewnością pomogą Ci zrozumieć więcej na temat tego typu gospodarki!

Kategorie: Dotacje UE,