Dlaczego dobry projekt unijny wymaga dobrego kierownika? cz. II

E. Sprawozdawczość rzeczowa i finansowa

System wydatkowania środków z UE będzie związany bezpośrednio z koniecznością rozliczenia tej dotacji, którą będziemy otrzymywać. W raportach należy dokładnie pokazać jakie wydatki ponieśliśmy. Trzeba również przedstawiać wszystkie dokumenty księgowe z tym związane oraz zakres prac, które udało się dzięki temu wykonać. Od jakości tego sprawozdania, które będzie przyznawane zależeć będzie możliwość uzyskiwania kolejnego finansowego wsparcia. Jeśli chcemy zapewnić sobie płynność finansową należy przygotowywać projekty i rozliczenia perfekcyjnie. Dla firmy, która zdobyła takie dofinansowanie będzie się to wiązać z wieloma zadaniami, które będzie trzeba realizować. jednocześnie są to zadania, które wymagać będą od nas specjalistycznej wiedzy oraz dużego doświadczenia.

Jednocześnie nie da się go zdobyć inaczej niż przez pracę przy tego typu projektach. Dodatkowo będzie trzeba również poznawać wszystkie lektury z wytycznymi oraz dokumenty, które będą nam przedstawiać funkcjonowanie projektów. Aby bez szkody dla siebie korzystać ze wsparcia unijnego należy mieć bardzo dużą wiedzę i dlatego właśnie konieczne będzie również poświęcenie dużej ilości czasu na poznanie tych obowiązujących norm. Wiele firm decyduje się na rozdzielenie konkretnych zadań związanych z projektem między poszczególnych pracowników, by ten nakład pracy sobie zmniejszyć. Jednak taka forma działania najczęściej wiąże się z tym, że prędzej czy później przedsiębiorca będzie miał problemy.

zarządzanie swoim projektem unijnym ​Ludzie nie mają bowiem pojęcia o tym co im zlecimy i trudno oczekiwać, że dobrze wykonają swoje zadania. Dodatkowo trzeba pamiętać, że nie ma tutaj miejsca na naukę na własnych błędach, ponieważ taka nauka skutkować będzie zabraniem dotacji. Jednocześnie jeśli dzielimy zadania między różnych pracowników to tak naprawdę doprowadzamy do sytuacji, w której nie ma kontroli na tym wszystkim i nie wiemy czy te zadania są dobrze wykonywane. Jeśli chcemy unikać problemów to najlepiej będzie wybrać jakąś osobę, która będzie kierownikiem projektu i zajmie się sprawnie naszą dotacją i będzie przygotowywała wszystkie istotne rozliczenia zawsze na czas, dlatego możemy być pewni, że nie narazimy się na żadne poważne konsekwencje.