Koordynacja projektu unijnego

Dlaczego dobry projekt unijny wymaga dobrego kierownika? cz. IV

Wiele osób zastanawia się dlaczego kierownik projektu będzie tak ważną osobą. Jeśli będzie on posiadał wiedzę i doświadczenie branżowe to na pewno jego wsparcie będzie miało istotne znaczenie. Osoba taka najczęściej zna projekty merytorycznie i dlatego będzie w stanie jakieś...

Dlaczego dobry projekt unijny wymaga dobrego kierownika? cz. III

Zadania jakie ma wykonywać kierownik projektu są najczęściej szerokie i mogą związane być bezpośrednio ze specyfiką działalności, którą będzie zarządzał. W przypadku małych projektów, gdzie mamy niewielką liczbę pracowników, kierownik w większym zakresie będzie...

Dlaczego dobry projekt unijny wymaga dobrego kierownika? cz. II

E. Sprawozdawczość rzeczowa i finansowa System wydatkowania środków z UE będzie związany bezpośrednio z koniecznością rozliczenia tej dotacji, którą będziemy otrzymywać. W raportach należy dokładnie pokazać jakie wydatki ponieśliśmy. Trzeba również przedstawiać...

Dlaczego dobry projekt unijny wymaga dobrego kierownika? cz. I

Duża część przedsiębiorców z branży medycznej nie jest w stanie wykorzystywać możliwości jakie dają nam fundusze unijne. Niekiedy dużym problemem będzie niechęć do korzystania z pomocy specjalistów, którzy zajmują rozliczaniem projektów. Tak naprawdę wiele osób w ogóle nie...