Jak pisać projekty unijne, czyli o czym należy pamiętać przygotowując się do aplikowania o dotację? cz I

Jak pisać projekty unijne?

Refleksja na nową perspektywę finansową. Wraz z nową unijną perspektywą trzeba także spodziewać się pewnych zmian, gdy chodzi o sposoby aplikowania o dotację. Warto się tym zainteresować, ponieważ ta perspektywa, w której wnioski będzie można składać jest już bardzo bliska i dlatego dobrze będzie się do tego przygotować. Pomysł i projekt to połączenie, które tak naprawdę musi być doskonałe pod każdym względem. Punktem wyjścia do aplikowania o unijne dotacje będzie przede wszystkim dobry pomysł, który będzie mógł zostać dopasowany do tych programów operacyjnych jakie obecnie mamy obowiązujące. Wnioskujących może wiele różnić, ale zawsze jest taka kwestia, która musi być wspólna a więc przede wszystkim dobry pomysł, których nadawał się będzie do pozytywnego ocenienia w aplikowanych konkursach.

Jak pisać projekty unijne? – Zasady

Przygotowywanie pomysłów na projekty unijne musi być związane ze zwróceniem uwagi na kilka istotnych aspektów praktycznych, które będą miały znaczenie. Każdy powinien pamiętać o tych najważniejszych ideach, które są dla UE ważne i decydują o tym, że wsparcie finansowe jest realizowane. Ideą zawsze będzie wprowadzenie pewnych zmian i poprawa sytuacji podmiotów na lepszą. UE stara się obecnie wspierać przede wszystkim takie programy, które mają charakter rozwojowy i unowocześniający. Jeśli mamy coś co będzie zmieniało naszą działalność na lepszą to jest szansa na to, że Fundusze Europejskie będą nam przeznaczone. W przypadku, gdy piszemy wniosek trzeba umieć wskazać na te istotne kwestie, które wskazują, że nasz pomysł jest innowacyjny, będzie wprowadzał zmiany praktyczne. Kluczowe sprawy, na które trzeba zwracać uwagę to cel naszego działania.

zasady pisania projektu unijnego Cele jakie będziemy realizować muszą spełniać określone kryteria S.M.A.R.T. Co najważniejsze będzie trzeba je dopasować do tych kryteriów i zapisów, które znajdują się w tym programie operacyjnym, którzy zostanie przez nas wybrany. Należy do tych kwestii się odpowiednio dopasować, ponieważ tylko wtedy nasz projekt zostanie oceniony pozytywnie i otrzymamy finansowe wsparcie. Jeśli uda się określić cel projektu i wyznaczy zakres działania będzie można oczekiwać, że problem uda się skutecznie rozwiązać. Działania, które podejmuje się w trakcie realizacji projektu nakierowane muszą być na osiągnięcie zmiany na lepsze. Dodatkowo należy dopasować je do obowiązującego harmonogramu jak i też wziąć pod uwagę to jaki budżet będzie planowany na realizację takiego programu operacyjnego.