Jak pisać projekty unijne, czyli o czym należy pamiętać przygotowując się do aplikowania o dotację? cz II

K- jak koszty kwalifikowane i W – jak wskaźniki

Dla większości osób dużym problemem będzie określenie wskaźników realizacji projektu. Dotyczy to wskaźników produktu i wskaźników oddziaływania, które będą osiągane przez realizację działań. Wskaźniki, które będziemy prezentować powinny być mierzalne i należy je dopasować do potencjału beneficjenta oraz projektu. Koszty finansowania muszą zostać dopasowane do specjalnie przygotowywanego katalogu, gdzie znajdują się informacje na temat kosztów w obowiązującej obecnie perspektywie unijnej. Dotacje można uzyskać wyłącznie do wskazanych w ramach projektu kosztów kwalifikowanych, o czym trzeba zawsze pamiętać. Jeśli chodzi o realizację projektu trzeba brać pod uwagę różnorakie kwestie, które mogą decydować o tym jak w naszym przypadku będzie to wyglądało.

Trzeba zwracać uwagę na to jak wyglądają obowiązujące przepisy, gdy chodzi o koszty kwalifikowane i ich rozliczanie, ponieważ możemy spotkać się z taką sytuacją, że nie będziemy mieli szans rozliczyć swoich kosztów właśnie z tego powodu, że zapisy projektów będą nie do końca przemyślane.

Jeśli chcemy uniknąć tego typu problemów powinniśmy bardzo dobrze zapoznać się z tym jakie zapisy obecnie obowiązują i które sprawy będą w naszym przypadku najważniejsze, gdy chodzi o zaliczenie kosztów kwalifikowanych. Jeśli zauważamy jakieś kłopoty związane z tym zaliczeniem można skierować prośbę do instytucji wdrażającej, by we współpracy z nią wprowadzić jakieś modyfikacje, odnoszące się do zapisów i wtedy będzie można zaliczyć te koszty bez większych problemów.

pomysł na biznes Dla beneficjenta, który realizuje projekt nieosiągnięcie wskaźników może być dużym problemem i może nieść za sobą poważne konsekwencje związane z tym, że będzie trzeba zwracać dotację. Dlatego właśnie w miarę możliwości należy starać się o zmianę zapisów, ponieważ dzięki temu nie stracimy dotacji. Tak więc widać wyraźnie, że tych kwestii, na które trzeba zwracać swoją uwagę jest rzeczywiście bardzo wiele. Dobry pomysł, który wpisywać się będzie w założenia programowe to jedno, ale dalej będzie trzeba jeszcze opisać ten projekt tak, by to wsparcie uzyskać i następnie jest bez problemów rozliczyć z instytucją prowadzącą dany program.