Kobiety uchodźcy: Opracowanie podręcznika na temat praw, przepisów, wsparcia i innych kwestii związanych z uchodźcami.

W ostatnich latach obserwuje się masowy napływ uchodźców z krajów MENA (Bliski Wschód - Afryka Północna), którzy uciekają do Europy przed prześladowaniami i wojną. W konsekwencji kryzys uchodźczy jest zjawiskiem występującym we wszystkich krajach europejskich: niektóre kraje są miejscem docelowym dla uchodźców (zwłaszcza Europa Północna), inne są strefami tranzytowymi (np. Albania, Rumunia), a jeszcze inne przyjmują dużą liczbę uchodźców przybywających na granicę Europy (np. Grecja).

Grecja i Turcja, zwłaszcza po zawarciu porozumienia UE-Turcja, przyjmują i zapewniają zakwaterowanie oraz inne niezbędne usługi dla większości uchodźców. W Grecji populacja uchodźców szacowana jest na ok. 62 000 osób, z czego ponad połowę stanowią kobiety i dzieci. W 2016 r. ponad jedną piątą uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy w Grecji stanowiły kobiety. Projekt zatytułowany "International Cooperation For Rehabilitation And Social Integration of Refugee Women in Turkey and in Europe" ("Współpraca międzynarodowa na rzecz rehabilitacji i integracji społecznej kobiet uchodźców w Turcji i w Europie") jest projektem opracowanym przez Uniwersytet w Gaziantep. W regionie Gaziantep zauważono, że migranci, którzy przeżyli poza obozami, a zwłaszcza kobiety, borykają się z problemem integracji i są dręczeni psychicznie. Projekt ma na celu opracowanie modelu i programów szkoleniowych umożliwiających integrację ze społeczeństwem tureckim oraz rehabilitację kobiet żyjących poza obozami.

W związku z tym Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczył w drugim spotkaniu w ramach powyższego projektu Erasmus+ "ICRSI - International Cooperation for rehabilitation and social integration of women refugees in Turkey and in Europe!", wraz z partnerami z Albanii, Łotwy, Turcji, Czech, Rumunii i Polski, które odbyło się w stolicy Łotwy, Rydze, w dniach 3-4 lipca i zostało zorganizowane przez IMKA Latvija.
Każda organizacja partnerska była reprezentowana przez zespół składający się z maksymalnie 4 osób. W szczególności uczestnikami z Grecji, którzy reprezentowali IED, byli: Aikaterini Alvizou, Argyro Zioga, Konstantinos Alevropoulos i Maria Keramida.
Głównym tematem spotkań były "Prawa i przepisy dotyczące uchodźców" obowiązujące w krajach każdego z partnerów projektu. Odbyły się prezentacje i dyskusje na temat trudnej sytuacji kobiet-uchodźców, a następnie wizyty w trzech łotewskich organizacjach zajmujących się uchodźcami i migrantami.

Kolejnym etapem projektu jest spotkanie w Łodzi, w Polsce, w dniach 28 i 29 sierpnia 2017 r. Podczas tego spotkania partnerzy projektu będą dyskutować na temat wsparcia społeczno-psychologicznego dla kobiet-uchodźczyń, ułatwienia dostępu do tych usług oraz prezentacji dobrych praktyk w tym zakresie.

Kategorie: Dotacje UE,