Inteligencja emocjonalna ma wpływ na nasze miejsce pracy i życie prywatne

Inteligencja emocjonalna jest bardzo ważnym pojęciem we współczesnym życiu zawodowym i prywatnym. Ogólnie rzecz biorąc, EI (lub EQ) to zdolność do rozpoznawania/opanowania własnych emocji i emocji innych osób. Inteligencja emocjonalna obejmuje także szereg istotnych umiejętności, które młodzież (w każdym wieku) może rozwijać i doskonalić, aby osiągnąć odpowiednie samopoczucie i sukces życiowy. Umiejętności te prowadzą do zdefiniowania inteligencji emocjonalnej jako wyniku pięciu kategorii:

  • Dostrojenie się do prawdziwych uczuć (samoświadomość).
  • Kontrolowanie emocji i impulsów (samoregulacja).
  • Motywowanie siebie do osiągnięcia celu (motywacja).
  • Rozumienie uczuć, potrzeb i perspektywy innych ludzi (empatia).
  • Zarządzanie emocjami innych ludzi (umiejętności społeczne).

Dzięki temu można opanować kluczowe kompetencje emocjonalne i społeczne, takie jak: rozwiązywanie problemów, szczęście, regulacja stresu, komunikacja, elastyczność i zarządzanie konfliktami. Pod tym kątem Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczył, wraz z partnerami z Bułgarii, Holandii, Słowenii, Hiszpanii i Turcji, w szkoleniu "Emotional Intelligence for Young Professionals", zorganizowanym przez Instytut STEP w pięknej stolicy Słowenii, Lublanie, w dniach 18-22 czerwca 2017 r., w ramach projektu Erasmus+: "Emotion to Motion: Emotion to Motion: Emotional Intelligence Skills Development to Foster Youth Employability". Projekt, w którym uznano, że istnieje wyraźna potrzeba specyficznej edukacji młodzieży w zakresie rozwoju inteligencji emocjonalnej, opiera się na rzeczywistych potrzebach młodych ludzi, którym brakuje inteligencji emocjonalnej w świecie biznesu.

Dwaj uczestnicy-szkoleniowcy z ramienia iED, Giorgos Gkatas i Ilias Bampagenes, mieli okazję zapoznać się z pojęciem inteligencji emocjonalnej poprzez połączenie teorii i praktyki, a także doskonalić swoje umiejętności dzięki interaktywnym zajęciom i współpracy z trenerami z organizacji partnerskich. Na Poziomie I szkolenia (pierwsze dwa dni) trenerzy, ustanawiając samoświadomość jako punkt wyjścia, uczyli się, jak odkrywać Inteligencję Emocjonalną i dzielić się tym doświadczeniem ze swoim środowiskiem organizacyjnym. Na Poziomie II szkolenia (kolejne trzy dni) trenerzy uczyli się, jak rozwijać Inteligencję Emocjonalną i budować umiejętności EQ w warunkach kompetencji osobistych i społecznych. Wreszcie, dzięki zaawansowanym technikom uczenia się dorosłych, szkolenie miało na celu pomóc uczestnikom w zaobserwowaniu funkcji emocji w codziennych warunkach, w ponownej ocenie momentów w pracy i życiu - które często pozostają niezauważone lub nierozwiązane - oraz w nabyciu umiejętności miękkich potrzebnych do skutecznego zarządzania relacjami i budowania sieci kontaktów.

Kategorie: Dotacje UE,